Vyberte stránku

O nás

Náš tým

MUDr. Ivo Čepl

primář

Ivo Čepl je lékař – chirurg Vystudoval na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci v oboru chirurgie, cévní chirurgie. Získal diplom celoživotního vzdělávání. Rozvíjí svojí lékařskou praxi v oboru cévní chirurgie.

Známý lékař

MUDr. Jan Čepl

lékař - chirurg

Jan Čepl je lékař – chirurg Vystudoval na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. 

MUDr. Evžen Boček

anesteziolog

MUDr. Evžen Boček anesteziolog do 2012 Jindřichův Hradec – primář oddělení ARO

Jaroslava Pokrupová

Dana Bočková

sestra pro intenzivní péči (ARIP)

Denisa Blechová

zdravotní sestra

Tatiana Ottová

Miluše Pokorná

sekretariát

Luděk Šulista

Poskytovaná péče

Obecně o problematice křečových žil

Vznik křečové žíly dolních končetin je geneticky podmíněný. Jedná se o kontinuálně progresivní stav. Až 2/3 naší dospělé populace má problémy s žilním onemocnění, postihuje jak ženy tak i muže – v poměru 3:1 Není důvod onemocnění v jakékoli fázi podceňovat – jsme připraveni problematiku řešit a pomoct Vám.
Většinu těchto onemocnění pacient sám o sobě nemůže příliš ovlivnit. Postupně dochází k prohloubení nálezu a jakákoliv režimová opatření nebo diety, přesto že jsou důsledně dodržované, nemají větší účinek.
Při volbě léčebné strategie musíme vidět vždy „celého pacienta“, ne jenom vyšetřovanou dolní končetinu. Následně zvolíme terapeutický postup individuálně v souladu s celkovým zdravotním stavem pacienta.

Diagnostika a cíl léčby

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně – cílem je získat veškeré informace o funkci žilního systému. Při klinickém vyšetření hodnotíme rozsah, lokalizaci a pokročilost onemocnění. Podrobnou informaci o funkčnosti a hemodynamice nám poskytne ultrazvukové vyšetření. Spočívá ve stanovení průtoků v jednotlivých etážích venózního řečiště s možností posoudit průchodnost nebo uzávěr dané lokality. Na základě výsledku se rozhodujeme o terapeutickém postupu.
Cílem léčby je zamezit důsledkům žilní nedostatečnosti. Na podkladě selhání žilních chlopní dochází postupně k rozšíření a omezení elasticity žilní stěny. V pokročilých stádiích vzniká riziko rozvoje bércového vředu nebo trombózy.

Řešení pomocí operace

K operaci přistupujeme, pokud má pacient subjektivní obtíže – např. je limitován v běžné denní činnosti nebo v dlouhodobém horizontu je jistý rozvoj doprovodných komplikací a konzervativní léčba (léky a masti) jsou prakticky neúčinné. Především u žen hraje roli i estetické hledisko.
Invazivita výkonu je redukována na nezbytně nutný stupeň. Cílem je, aby výsledky z hlediska zlepšení zdravotního stavu po výkonu a rovněž i výsledná estetická stránka byly co nejlepší. Rovněž doba následné rekonvalescence je významně zkrácena.
Vzhledem k uvedenému stanovisku doporučujeme endovaskulární postupy. Je možné nabídnout celé spektrum výkonů – typu laser, radiofrekvence nebo moderní systém lepení žil polymerem. Tyto techniky umožňují plnou mobilitu pacienta bezprostředně po výkonu. Indikace kterou techniku zvolit je na základě vyšetření žilního řečiště. Vždy zvažujeme účel výkonu a bereme v úvahu vždy všechny okolnosti, které nám pacient sdělí.

Nejčastější operační postupy

Laserová operace

Žíla je uzavřena termicky infračerveným zářením

Radiofrekvenční ablace

Na podkladě elektromagnetického vlnění vystavené nemocné úseky vén se uzavřou.

Moderní systém lepení žil

Metodou volby je moderní systém na principu lepení žil – do lumen vény je zaveden katetr a véna je slepena speciálním polymerem